Γεώργιος Κοντογιάννης 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Γεννήθηκα στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας το 1968 με καταγωγή από Ευρυτανία. Τελείωσα τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας και είμαι πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Plovdiv. Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών. Είμαι παντρεμένος με την Θεοδώρα Παπαβασίλη με καταγωγή από την Βόνιτσα και έχουμε δύο γιούς.
Σήμερα ζω στο Αγρίνιο και εργάζομαι ως Γεωπόνος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, στην θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, ενώ παράλληλα από το 2014 ασκώ επίσης τα καθήκοντά μου στο Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στο παρελθόν εργάστηκα ως Γεωπόνος:
⮚ Στη ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος από το 1996 έως το 1997.
⮚ Στη Δ/νση Γεωργίας & Αλιείας του Νομού Ευρυτανίας από το 1997 έως το 1998.
⮚ Στο Δήμο Παρακαμπυλίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια του Προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Ι. Καποδίστριας», από το 1998 έως το 1999.
⮚ Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Γραφείο του Θέρμου από το 1999 έως το 2005.
⮚ Από το 2008 έως το 2010 άσκησα τα καθήκοντά μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου.
Παράλληλα ασχολήθηκα με τα συνδικαλιστικά του Γεωπονικού κλάδου και από το 2005 έως και σήμερα εκλέγομαι ως:
⮚ Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.).
⮚ Αντιπρόσωπος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
⮚ Το 2011 εκλέχθηκα για πρώτη φορά μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
⮚ Το 2014 και το 2018 επανεκλέγομαι στην ίδια θέση και άσκησα τα καθήκοντά μου έως το 2022.
⮚ Το 2016 εκλέγομαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.).
⮚ Το 2019 και το 2022 επανεκλέγομαι στην ίδια θέση και ασκώ τα καθήκοντά μου έως και σήμερα.
Η ενασχόλησή μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκινά το 2002 όπου εκλέγομαι για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου. Το 2006, το 2010 και το 2014 επανεκλέγομαι Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου. Το 2019 εκλέγομαι Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ασκώ ενεργά τα καθήκοντά μου έως και σήμερα ως Εντεταλμένος Σύμβουλος / Βοηθός Περιφερειάρχη με αρμοδιότητες σε θέματα Εγγείων Βελτιώσεων αλλά και ως μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
⮚ Το 2007 εκλέγομαι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Με την Τ.Ε.Δ.Κ. Αιτωλοακαρνανίας το 2009 έλαβα μέρος στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκε στο Μάλμο της Σουηδίας με θέμα «ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» – Αντιμετώπιση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προκλήσεων, ζητήματα Τοπικής Δημοκρατίας και κλιματικών αλλαγών.
⮚ Το 2014 εκλέγομαι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ) και μέχρι σήμερα ασκεί τα καθήκοντά του με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου.
⮚ Από το 2017 συμμετέχω ως μέλος στην επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της ΚΕΔΕ.
⮚ Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων έλαβα μέρος σε πολλά συνέδρια της ΚΕΔΕ.
⮚ Το 2019 εκλέγομαι Γραμματέας του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
⮚ Κατά τη διάρκεια της τετραετίας (2019 – 2023) έλαβα μέρος σε πολλά συνέδρια της ΕΝΠΕ.

© 2023 Μπροστά για όλους. All rights reserved

Privacy Preference Center